8:15 Msza Święta z Litanią do Boga Ojca w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Mosinie

Litania do Boga Ojca

Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń, przyjm uwielbienie nasze

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje, przyjm uwielbienie nasze

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości, przyjm uwielbienie nasze

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Od pychy umysłu zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca, zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa, zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego, zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją, zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie, zachowaj nas, Boże, Ojcze
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności zachowaj nas, Boże, Ojcze

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Umysł otwarty na prawdę Twoją, racz nam dać, Boże, Ojcze
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą, racz nam dać, Boże, Ojcze
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze, racz nam dać, Boże, Ojcze
Wytrwanie do końca przy Tobie, racz nam dać, Boże, Ojcze
Gorliwość o zbawienie innych dusz, racz nam dać, Boże, Ojcze
Pokorę prawdziwej mądrości, racz nam dać, Boże, Ojcze

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Litania do Boga Ojca

Umiłowanie czystości, racz nam dać, Boże, Ojcze
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą, racz nam dać, Boże, Ojcze
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci