8:15 Msza Święta z Litanią do Boga Ojca w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Mosinie

Brama Miłosierdzia

W Nadzwyczajnym Roku Świętym ogłoszonym przez papieża Franciszka jako
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
w Kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie została w otwarta
Brama Miłosierdzia.

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Odpusty z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia


Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych.

„Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Warunki stałe do zyskania odpustu zupełnego

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.;
3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;
4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci